Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS)

KulturKurser.dk er en vigtig del af ToRS' formidlingsfunktion i forhold til samfundet og et redskab til at bringe humanistisk grundforskning i spil på en direkte måde, der samtidig giver universitetets forskere nye perspektiver på deres akademiske viden. 

ToRS er en del af Københavns Universitet, og dets ansatte beskæftiger sig med sprog, kultur, religion, historie og samfund – primært i verden uden for Vesteuropa og USA. Tværkulturelle kompetencer og viden om verdens mangfoldighed er af afgørende betydning i den globaliserede verden – politisk, økonomisk og kulturelt. Det er ToRS' formål at formidle indsigt i denne mangfoldighed. Den vigtigste valuta for globalisering er forståelse af kulturel mangfoldighed og diversitet.

Stærkt videnscenter om verdens kulturelle forskellighed

ToRS har eksisteret siden 2004 og er et institut, hvor uddannelse og forskning i en lang række kulturer, samfund og sprog er samlet. Instituttets brede udbud af sprogbaserede områdestudier, oldtidsstudier, religionsvidenskabelige og kulturanalytiske studier gør ToRS til et af Nordeuropas stærkeste videnscentre om verdens kulturelle forskellighed – et center, som står for udsyn til andre kulturer og indsigt i, hvordan globaliseringen påvirker Danmark og Europa.

Det er ToRS' ambition at bidrage til vidensamfundets udvikling ved at øge forståelsen for kulturhistoriske, religiøse og samfundsmæssige forhold i en verden, hvis regioner på én gang er tæt forbundne, men samtidigt langt fra hinanden. Gennem forskning, formidling og uddannelse gør ToRS samfundet klogere, både på sig selv og på andre. Der er mange muligheder for tværgående arbejde med universitetets humanistiske viden om verden uden for vesten, hvilket bl.a. kommer til udfoldelse i KulturKurser.dk.

Kulturer på deres egne præmisser

Fundamentet for ToRS' virke er de sproglige kompetencer og den regionale ekspertise. Hvert samfund studeres på sine egne præmisser og sprog, og via sine egne medier og tekster. Men udgangspunktet er, at kulturer, religioner og samfund aldrig kan forstås som isolerede enheder, og at regionale processer altid skal ses i et større perspektiv på tværs af kulturer, landegrænser og perioder.

Læs mere om ToRS på instituttets hjemmeside.

Læs mere om Københavns Universitet her.