Investeringsfonden For Udviklingslande (IFU)

IFU yder hverken bistand eller erhvervsstøtte, men arbejder på et kommercielt grundlag, fordi vi tror på, at forretningsmæssige investeringer er et godt redskab til at sikre varige forbedringer i udviklingslandene. Siden 1967 har IFU sammen med danske virksomheder investeret i mere end 1200 projekter i over 100 lande.

Konkret bidrager IFU med risikovillig kapital i form af egenkapital, lån og garantier til projekter med danske investorer eller interesser. Samtidig yder IFU rådgivning i forbindelse med etableringen og de første års drift af selskaberne, typisk indtil de er økonomisk bæredygtige. Rådgivningen leveres af vores investeringsrådgivere i København samt vores ti regionale kontorer i Afrika, Asien, Latinamerika, Central- og Østeuropa.

143 investeringslande

IFU kan investere i alle 143 udviklingslande, der dækker Afrika, Asien, Latinamerika og dele af Europa.. Det betyder, at IFU nu kan investere i lande som for eksempel Brasilien, Malaysia, Tyrkiet og Mexico. Minimum 50 procent af investeringerne skal dog fortsat målrettes de fattigste udviklingslande, primært i Afrika. Mandatet er samtidig blevet mere fleksibelt, så IFU bedre kan hjælpe dansk erhvervsliv med forskellige typer forretning og dermed øge det danske engagement i udviklingslandene.

Se de 143 udviklingslande, IFU kan investere i her.

God forretning for udviklingslandene

De samlede investeringer er på 155 mia. kr., hvoraf IFU har bidraget med knap 17 mia. kr. Det har ført til etableringen af næsten 560.000 arbejdspladser i investeringslandene. Derudover er der blandt andet overført viden og teknologi, de ansatte har fået træning og uddannelse, der er skabt økonomisk omsætning og et indtægtsgrundlag blandt andet via skat betalt af projektselskaberne i investeringslandene.

IFU bidrager også ved at sætte fokus på virksomhedernes sociale og samfundsmæssige ansvar, der skal sikre de ansatte ordentlige vilkår, og at virksomhedens produktion sker på et socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag.

Positiv effekt for danske virksomheder

IFU har gennemført investeringerne med mere end 500 danske virksomheder. I lang de fleste tilfælde har de etablerede selskaber i udviklingslandene været en succes og bidraget positivt til den samlede udvikling i den danske virksomhed.

De danske virksomheder har fået adgang til nye markeder og har kunnet tilrettelægge en global produktion, der er mere effektiv. Det har ofte også ført til øget omsætning i Danmark og en bedre indtjening.