Om KulturKurser.dk

KulturKurser.dk er etableret af Københavns Universitet (ToRS) og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) - tilsammen et af Skandinaviens største videnscentre for viden om ikke-vestlige kulturer.

KulturKurser.dk ønsker at bidrage til at skabe en øget bevidsthed om behovet for interkulturelle kompetencer, lokalt og internationalt, individuelt og organisatorisk. Dette har vi valgt at gøre ved at udbyde forskningsbaserede kurser, der skaber en interkulturel bevidsthed og deraf redskaber til at begå sig i en globaliseret og kulturel-afhængig virkelighed. Kort sagt, KulturKurser.dk har til formål at bidrage til en øget dialog og gensidig kulturel forståelse.

KulturKurser.dk drives som indtægtsdækket virksomhed med kursussekretariat på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) på Københavns Universitet. Vi har et netværk på mere end 100 undervisere, og med forankringen hos Københavns Universitet er alle kurser og foredrag forskningsbaserede. Virksomheden er ikke egentlig kommerciel, men opfattes som en aktivitet, der understøtter de to stiftende institutioners formål. 

Underviserne på KulturKurser.dk

Til hverdag arbejder vores undervisere som forskere på ToRS (eller det øvrige Københavns Universitet); investeringsrådgivere i IFU; eller de er aktive i tilknyttede forskningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og udland.

Undervisere med dobbeltkulturel kompetence

Vores sprog- og kulturspecialister er Danmarks førende eksperter i kurser med dobbeltkulturelt perspektiv. Dvs. at vores eksperter kan se tv på kinesisk, læse blogs på arabisk og avis på russisk, samtidig med at de forstår samspillet og barriererne mellem dansk kultur og fx kinesisk, arabisk eller russisk kultur. Samtidig kan vi undervise udlændinge i danske kulturelle forhold.

Hos os kan du således møde landespecialisten med viden om de særlige kulturelle forhold i Asien, Mellemøsten, Rusland, Østeuropa, Latinamerika, Afrika og Grønland. Antropologen, der kan give dig en generel kulturforståelse og indføring i interkulturel kommunikation. Investeringsrådgiveren med indgående regional viden om erhvervsliv og –kultur. Udover vore faste undervisere, har vi mulighed for at trække på en lang række andre kompetente eksperter og formidlere, afhængig af opgavens art. Vi trækker med andre ord på en enorm ekspertviden, som vi formidler videre i vores kurser og foredrag.

Læs mere om Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) og Investeringsfonden for Udviklingslandende (IFU).