Sprog og udstillinger

Sprog og oversættelse

KulturKurser.dk leverer oversættelse og sprogtræning på alle niveauer i de sprog, der udbydes på ToRS – dvs. vi bl.a. kan tilbyde undervisning i arabisk, kinesisk, japansk, persisk (farsi), hindi/urdu, russisk, koreansk, polsk, bosnisk/kroatisk/serbisk, tyrkisk, hebraisk og grønlandsk.

Sprogtræningen kan udformes som

  • Almendannende kurser, hvor kursisten får en fornemmelse for det nye sprogs struktur og måder at præge befolkningens tankegang på
  • Crash-kurser, hvor man fx lærer de 100 mest nødvendige ord og høflighedsfraser
  • Mere avancerede sprogkurser for udstationerede
  • Kompetencegivende uddannelsesforløb (der da med fordel kan tages på Åbent Universitet)
  • Formålet med kurserne er at give medarbejdere, der skal arbejde internationalt, de kommunikative sprogredskaber, der skal til for at begå sig i lokalsamfundet.

Billeder