Kurser om lande og regioner

Hos KulturKurser.dk kan kurser om lande og regioner både dække enkelte lande, kombinere flere lande, eller dække en hel region – helt afhængigt af jeres behov og ønsker. Alle vore kurser giver baggrund for at operere effektivt i det enkelte lands samfund i almindelighed samt i landets økonomi og forretningskultur i særdeleshed.

Fælles for alle vore lande- og regionalkurser er, at vi kan undervise om kulturelle, historiske, sproglige, religiøse, samfundsmæssige og erhvervsmæssige forhold for virksomheder og andre, der ønsker en kulturelt bevidst dimension i deres professionelle virke.

Asien

Foto: Michelle Pae

KulturKurser.dk tilbyder kurser om lande inden for hele Asien. Der er selvsagt store regionale forskelle i Asien, men dog også fælles kulturelle træk, som er nødvendige at kende til for den, der skal etablere sig eller have mest muligt ud af et eksisterende samarbejde i denne del af verden.

Det er muligt at vælge regionskurser om:

 • Centralasien
 • Sydasien
 • Østasien

eller kurser om enkelte lande. Her kan vi tilbyde kurser om bl.a.:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Indien
 • Japan
 • Kasakhstan
 • Kina
 • Korea
 • Mongoliet
 • Nepal
 • Pakistan
 • Tibet
 • Turkmenistan
 • Usbekistan

Mellemøsten og Nordafrika

Foto: Iashan/Wikimedia Commons

Mellemøsten og Nordafrika er Europas nærmeste nabo mod syd. Forholdet mellem de to regioner har haft et tydeligt nabopræg gennem historien, om end det bestemt også har haft - og har - sine udfordringer. For at navigere i det mellemøstlige og nordafrikanske erhvervsliv på bedst mulige måde, kræves der basal viden om arabisk historie, geografi og ikke mindst religion. Samt indsigt i regionens indbyrdes kulturelle og religiøse forskelle.

KulturKurser.dk kan tilbyde et samlet regionskursus samt kurser om alle lande i Mellemøsten og Nordafrika. Dette inkluderer bl.a.:

 • Algeriet
 • Egypten
 • Irak
 • Iran
 • Israel
 • Jordan
 • Libyen
 • Marokko
 • Palæstina
 • Saudi Arabien
 • Syrien 
 • Tyrkiet

Rusland og Østeuropa

Foto: Maarten/Wikimedia Commoins

 • En af de største udfordringer for danske virksomheder i Rusland er, at nå frem til et godt samarbejde med de lokale forretningsforbindelser og det russiske samfund. Vores kurser om Rusland giver baggrund for at operere effektivt i det russiske samfund samt i den russiske økonomi og forretningskultur i særdeleshed.

KulturKurser.dk udbyder også kurser i regionen Østeuropa, og kan tilbyde kurser om de enkelte lande, bl.a.

 • Balkanlandene (fx Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien)
 • Hviderusland
 • Polen
 • Ukraine

Danmark, Grønland og Arktis

Danmark

Foto: Nikolaj F. Rasmussen

I mødet med andre kulturer, er det en fordel med bevidsthed om og kendskab til ens egen kultur. Kurser om Danmark giver indsigt i hvad dansk kultur er, både set indefra med danske øjne og udefra med andres øjne.

KulturKurser.dk kan tilbyde kurser om de danske kulturelle, historiske, sproglige, religiøse og erhvervsmæssige forhold.

Grønland og Arktis


Vi udbyder kurser om Grønland og arktiske kulturer og samfundsforhold. Det er først og fremmest Grønland, der er i fokus, men inuitkultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår også. Yderligere emner, der kan tages op på disse kurser, er bl.a. global opvarmning, naturressourcer, selvstyre og urbanisering.

Latinamerika

Foto: Jan Harenburg

Latinamerika dækker over et yderst komplekst område med en mangfoldighed af sprog, kulturer og religion. På KulturKurser.dk er det primært det mesoamerikanske kulturområde, vi udbyder kurser om. Landespecifikt kan vi specifikt tilbyde kurser vedr. Mexico, Guatemala og Belize.