Landekurser

Eksempler på kursusindhold

Forenede Arabiske Emirater

De Forenede Arabiske Emirater (UAE) har i løbet af de seneste to årtier udviklet sig til en central aktør inden for politik, militær og økonomi i regionen. På et kursus om Emiraterne dykker vi ned i deres historie, udenrigspolitik og indenrigspolitiske forhold. Formålet er at give deltagerne en dybere forståelse af de interne sociale og politiske dynamikker i Emiraterne, samt Emiraternes rolle både regionalt og globalt.

Indien

Indien, verdens mest folkerige nation, er med en hastigt voksende middelklasse i stigende grad i centrum af verdensøkonomien. Investeringerne i landet er stærkt stigende og væksten har aldrig været større - men også kontrasterne er store. På vores kurser om Indien fokuserer vi på landets internationale placering, dets religioner, traditioner og sociale strukturer. I vil få værktøjer til at styrke det dansk-indiske samarbejde og håndtere kulturelle udfordringer i tværkulturelle samarbejder.

Irak

Irak har gennem længere tid været en afgørende aktør i Mellemøsten med betydelig indflydelse på regionale og internationale politiske spørgsmål. På et kursus om Irak giver vi deltagerne et dybdegående indblik i Iraks moderne sociale og politiske dynamikker, samt en forståelse for landets komplekse historie og dets betydning i dagens globale kontekst. Ved at udforske irakiske identiteter, politiske institutioner og internationale relationer, vil kurset gå i dybden og adressere de grundlæggende strukturer og udfordringer, der præger Iraks samfund og politik.

Japan

Japan, en pioner inden for økonomisk og industrielt fremskridt i Asien, har udviklet sig til en betydelig global aktør. På grund af sin økonomiske udvikling har Japan på mange måder mere til fælles med Vesten end med resten af Asien, men det skiller sig alligevel ud fra gruppen af vestlige industrilande, fordi det kulturelt set er et asiatisk land. På vores kurser om Japan tilbyder vi dig et grundigt indblik i landets historiske, samfundsmæssige og ikke mindst kulturelle forudsætninger

Kina

Kina er verdens næststørste økonomi og den største militærmagt efter USA. Rivaliseringen mellem Kina og USA er intensiveret, og mange vestlige medier og politikere udtrykker i stigende grad en kritisk holdning over for Kina. På baggrund af den geopolitiske polarisering giver vores kurser indblik i Kinas historiske relationer med omverdenen, landets politiske system, centrale sociale og kulturelle forandringer samt den digitale udvikling.

Korea

Sydkoreansk populærkultur har taget verden med storm, mens Koreas politiske situation forbliver kompleks med skarpe kontraster mellem Syd- og Nordkorea. Trods et fælles sprog og en fælles kulturarv, står de to koreanske samfund i dag i skarp kontrast til hinanden. På et kursus om Korea giver vi jer en forståelse for Koreas unikke historie, kultur og politik, samt dets indflydelse på det internationale samfund såvel som de politiske dynamikker mellem de to koreanske samfund.

Polen

Polen, en vigtig handelspartner for Danmark, har sine egne unikke kulturelle normer og forretningspraksis, som danske organisationer og virksomheder bør være opmærksomme på. På et kursus om Polen fokuserer vi på at forstå og navigere i det polske samfunds kulturelle, sociale og forretningsmæssige kontekst. På kurset fortæller vi om Polens historie, kulturelle traditioner, politiske strukturer og forretningspraksis, samt de udfordringer, som dansk-polsk samarbejde kan stå overfor. Deltagerne vil få mulighed for at udvikle strategier til effektiv kommunikation og samarbejde med polske partnere og organisationer.

Rusland

Dybt forankret i en historie, der strækker sig over mere end tusind år, er det moderne Rusland opstået som en følge af Sovjetunionens kollaps i 1991. Kurser om Rusland kan både dække landets historiske udvikling og dets aktuelle position på den internationale scene. Der tilbydes indblik i Ruslands politiske, kulturelle og sociale landskab, herunder hvordan zaristiske og sovjetiske traditioner stadig spiller en rolle, hvilket kan have betydning for dem, der interesserer sig for Rusland.

Tyrkiet

Danmark har tætte økonomiske og kulturelle relationer til Tyrkiet, men det kan være udfordrende at forstå landet, for det er ikke altid let for danskerne at navigere i det tyrkiske samfund. Hvordan adskiller den tyrkiske arbejdskultur sig fra den danske? Hvilke politiske spørgsmål er genstand for fri debat, og hvilke skal man være mere forsigtig med? Hvordan fungerer Tyrkiets politiske system?
Vores kurser om Tyrkiet giver deltagerne en dybere indsigt i landets politiske landskab, økonomi og kulturelle normer, ligesom kurset inkluderer en øget forståelse af den tyrkiske arbejdskultur og tyrkernes opfattelse af sig selv og deres land.

Ukraine

Vores kurser om Ukraine tilbyder deltagerne et kort og konkret overblik over landets komplekse historie og dets opgør med russisk dominans, både kulturelt og politisk, særligt i perioden efter Sovjetunionens opløsning i 1991. Derudover kan kurser adressere aktuelle forhold som ’hverdag under krigen’ og forskellige former for migration, herunder integration af ukrainske borgere i Danmark, fx med fokus på forståelsen af arbejdsmarkedet og relationen mellem borger og myndigheder.