Sprog og oversættelse

KulturKurser.dk leverer oversættelse og sprogtræning på alle niveauer i disse sprog:

 • Arabisk*
 • Kinesisk*
 • Japansk
 • Persisk (farsi)*
 • Hindi/urdu
 • Russisk
 • Koreansk
 • Polsk
 • Russisk
 • Bosnisk/kroatisk/serbisk
 • Tyrkisk*
 • Hebraisk

* Disse kurser kan understøttes af ToRS WBL-sprog©-systemet (Web Based Learning).

Sprogtræningen kan udformes som

 • Almendannende kurser, hvor kursisten får en fornemmelse for det nye sprogs struktur og måder at præge befolkningens tankegang på
 • Crash-kurser, hvor man fx lærer de 100 mest nødvendige ord og høflighedsfraser
 • Mere avancerede sprogkurser for udstationerede
 • Kompetencegivende uddannelsesforløb (der da med fordel kan tages på Åbent Universitet)

Formålet med kurserne er at give medarbejdere, der skal arbejde internationalt, de kommunikative sprogredskaber, der skal til for at begå sig i lokalsamfundet. Hvis det ønskes, kan det lade sig gøre at bringe kursisterne op på et niveau, hvor de fx kan læse aviser på det lokale sprog.