21. januar 2020

Bestil fotoudstillingen Konflikt & Kultur – en fotoudstilling om truet kulturarv

UDSTILLING

Fotoudstillingen Konflikt & Kultur fortæller om kulturarv og er tænkt til refleksion over kulturarvens vigtighed og over, hvordan vi sammen passer på den. Udstillingen udlånes gratis, og kan kombineres med vigtige oplæg om kulturarv og konflikter. Disse oplæg varetages af forskere fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS).

KONTAKT OS FOR AT BOOKE UDSTILLINGEN

Fotoudstillingen rejser spørgsmål om, hvorfor kulturarven er så afgørende, og hvem der egentlig bestemmer, hvad der er vigtigt at bevare for eftertiden. Udstillingen tæller i alt 20 billeder og viser meget forskellige eksempler på trusler mod kulturarven i Mellemøsten, Europa og Kina. Her er alt fra et sønderbombet Dresden efter 2. Verdenskrig over dybdepløjning af marker i Danmark til den ødelagte Umayyade-moske i Aleppo i Syrien.

Kulturarv er det, som en gruppe mennesker har besluttet at bevare for fremtiden. Det kan være enestående vidnesbyrd om fortidens civilisationer og kulturer eller traditioner, som trues med at blive glemt i forbindelse med den teknologiske udvikling. Levn, monumenter eller traditioner erklæres bevaringsværdige af lokale samfund, en national stat eller verdenssamfundet. Gennem de seneste årtier har vi dog oplevet overlagte ødelæggelser af kulturarv rundt om i verden.

Forskellige lande har forskellige værdisystemer, så hvad der anses for vigtig kulturarv for nogen, kan for andre være ligegyldig og måske ligefrem farlig. I 2015 sprængte krigere fra Islamisk Stat hovedtemplerne i den syriske ørkenby Palmyra i luften. For dem var templerne uønsket kulturarv. For verdenssamfundet var de selvsamme templer udnævnt som UNESCO verdensarv af enestående og universel værdi for menneskeheden.

Et internationalt forskningsprojekt har forsøgt at kortlægge de mange forskellige trusler mod kulturarven for derved at give samfundet et proaktivt redskab til at forebygge og begrænse skader på uerstattelig kulturarv. Forskningsprojektet har titlen Heritage and Threat (HeAT), og forskernes tanker er blandt andet formidlet i magasinet Konflikt & Kultur, udgivet af Forlaget Orbis. Udstillingen bygger på dette forskningsprojekt samt magasinet af samme navn.