Aktuelt

Vores undervisere – både forskere såvel som finansielle rådgivere – er i deres daglige virke nødt til at holde sig orienterede om, hvad der sker i verden omkring os og herhjemme i Danmark. Vi er derfor hele tiden bevidste om hvilke områder, der rører på sig rent geografisk såvel som emnemæssigt. Dette ønsker vi også at vore kunder kan nyde godt af, og udbyder derfor løbende både kurser, foredrag, udstillinger og events der beskæftiger sig med aktuelle emner og geografiske brændpunkter.